Inžiniering & projektový manažment

Construction Services

Inžiniering a projektový manažment

Sústreďujeme sa na individuálne požiadavky našich zákazníkov a ich uspokojovanie.

na trhu od

2007

Profil spoločnosti

Construction Services

Spoločnosť Construction Services vznikla v roku 2007 ako servisná spoločnosť skupiny stavebných spoločností za účelom zastrešenia dodávky vybraných stavebných materiálov a podporných služieb v stavebníctve vrátane inžinieringu. 

Zároveň má za úlohu poskytovať vlastné služby v oblasti prenájmu zariadenia stavenísk.

Projekčná činnosť, inžiniering a projektový manažment
Tlakové stanice a rozvody technických a medicinálnych plynov
Predaj a prenájom kontajnerov a zariadenia stavenísk
constructionservices.sk - Inžiniering a projektový manažment
constructionservices.sk - Inžiniering a projektový manažment

Kvalita

Systém riadenia kvality

S ohľadom na snahu o trvalé sledovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb je v spoločnosti Construction Services zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016 pre nasledovné oblasti.

K dosiahnutiu uvedeného zámeru vychádza naša spoločnosť z politiky riadenia kvality.

Oblasti

Ponuka služieb

Podporné služby v stavebníctve a zabezpečení distribúcie technických a medicinálnych plynov.