Inžiniering & projektový manažment
construction services

Kontakt

Sídlo

prevádzka

fakturácia

konateľ spoločnosti

CONSTRUCTIONSERVICES - daniel bel qr

Účtovné oddelenie

CONSTRUCTIONSERVICES - tomas bene qr

Projekcia

CONSTRUCTIONSERVICES - monika pavlakova qr
CONSTRUCTIONSERVICES - martina pekarova qr

Projektový manažment, projekcia

CONSTRUCTIONSERVICES - matej brunzak qr

Projektový manažment, prenájom zariadenia staveniska

CONSTRUCTIONSERVICES - monika haronikova qr