Inžiniering & projektový manažment
construction services

Tlakové stanice a rozvody technických a medicinálnych plynov

Popis

Zabezpečujeme komplexný návrh, realizáciu a uvedenie do prevádzky zdrojových staníc technických plynov.

Medzi poskytované služby patria najmä:

  • analýza skutkového stavu
  • vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
  • vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia/integrovaného povolenia
  • vypracovanie konštrukčnej projektovej dokumentácie, vrátane zabezpečenia jej overenia oprávnenou právnickou osobou
  • realizácia tlakových staníc technických a medicinálnych plynov a potrubných rozvodov
  • vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia
  • vyhotovenie funkčných skúšok a zabezpečenie odborných revízií a úradných skúšok
  • vypracovanie analýzy rizík a určenie osobných ochranných pracovných prostriedkov
  • vypracovanie návrhu prevádzkových poriadkov
constructionservices.sk - Inžiniering a projektový manažment

Referencie

Air Products Slovakia, s.r.o.
Goldbeck, s.r.o.
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Duslo, a.s.
GEVORKYAN, a.s.
MAHLE Behr Námestovo s.r.o.
MEANDROS s. r. o.
Linde Gas s.r.o.
VAILLANT GROUP Heat Pump Production s.r.o.
Nemak Slovakia s.r.o.